Category Archives: LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Bỏ Khung Giá Đất: Ai Sẽ Là Người Được Hưởng Lợi ? Ai Sẽ Bị Áp Thuế Cao ?

Bỏ Khung Giá Đất: Ai Sẽ Là Người Được Hưởng Lợi ? Ai Sẽ Bị Áp Thuế Cao ?

Bỏ Khung Giá Đất: Ai Sẽ Là Người Được Hưởng Lợi ? Ai Sẽ Bị Áp Thuế Cao ?

MÃ KÝ HIỆU CÁC LOẠI ĐẤT

mã ký hiệu loại đất

mã ký hiệu loại đất

KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU: Đầu Tư Chung, Đất Không Khớp Với Sổ, Sai Sót Ở Khâu Công Chứng

đầu tư chung sổ đỏ

KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU: Đầu Tư Chung, Đất Không Khớp Với Sổ, Sai Sót Ở Khâu Công Chứng

Nên đầu tư đất ngắn hạn hay dài hạn

Chuyên gia kinh tế cho rằng, nhà đầu tư, rót tiền vào đâu tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro. Có những nhà đầu tư sợ rủi ro, tiền tiết kiệm vẫn là kênh ưa thích. Còn nếu muốn an toàn, chia tiền ra mỗi chỗ một ít. Những nhà đầu tư chấp nhận rủi […]