Category Archives: PHONG THỦY BẤT ĐỘNG SẢN

BÍ QUYẾT CHỌN THẾ ĐẤT PHÁT TÀI LỘC MẠNH

Phong thủy bất động sản (2)

BÍ QUYẾT CHỌN THẾ ĐẤT PHÁT TÀI LỘC MẠNH

8 bí quyết dành cho các nhà đầu tư – đầu tư đất nền lãi cao

Tiêu chí 1: Phải đặc biệt lưu tâm đến câu thần chú: “vị trí, vị trí và vị trí”. Vị trí của bất động sản là yếu tố hàng đầu và quan trọng bậc nhất để tạo nên giá trị cũng là cơ sở định giá tài sản. Lựa chọn bất động sản có vị […]